Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2014

0406 8933 500
musikkelsker
Często dzieje się tak, że umysł stara się zablokować tyle bolesnych wspomnień, ile tylko jest w stanie.
— Sarah Forsyth "Porwana i sprzedana"
Reposted fromjakoob jakoob viacytaty cytaty

February 02 2014

5159 624d 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness vianothingwrong nothingwrong
7487 dbbe 500
Reposted fromlolfactory lolfactory vianothingwrong nothingwrong
musikkelsker
0201 d65b 500
1. / Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia 
Reposted from100suns 100suns vianothingwrong nothingwrong
musikkelsker
musikkelsker
0350 ace9
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE vianothingwrong nothingwrong
musikkelsker
0381 ceb9 500
Reposted fromscorpix scorpix vianothingwrong nothingwrong
musikkelsker
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— Ignacy Karpowicz - Gesty
Reposted fromakord akord viatakeachance takeachance
musikkelsker
5375 d2a6 500
Reposted fromTaieri Taieri vianothingwrong nothingwrong
musikkelsker
Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Robert Więckiewicz dla Zwierciadła
musikkelsker
7965 7122 500
Reposted fromumorusana umorusana viasleeplessdiary sleeplessdiary
musikkelsker
6835 a6b5
Reposted fromprussic-acid prussic-acid viashitsuri shitsuri


Submitted by dreamgirl1
Reposted frominspired inspired viaunjustified unjustified
musikkelsker
3872 4081
musikkelsker
2488 429c
Reposted fromthreewords threewords
musikkelsker
2970 b109 500
Reposted fromsorriso sorriso

June 18 2013

musikkelsker
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viairmelin irmelin
musikkelsker
I remember one morning getting up at dawn, there was such a sense of possibility. You know, that feeling? And I remember thinking to myself: So, this is the beginning of happiness. This is where it starts. And of course there will always be more. It never occurred to me it wasn’t the beginning. It was happiness. It was the moment. Right then.
 
— Clarissa in "The Hours"
Reposted frometerycznie eterycznie viaquotes quotes
musikkelsker
Żyć jedynie chwilą, nie myśleć o przeszłości i nie martwić się o przyszłość. To tylko nasza wyobraźnia robi z każdego wczoraj i każdego jutro obecną chwilę.
— Roma Ligocka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl