Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2014

musikkelsker
  ... nic ci nie jest?
A mnie przecież nic nie było.
Może mnie nie było.
— Katarzyna Grochola - Trzepot skrzydeł
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
musikkelsker
4799 07e2
Reposted fromxalchemic xalchemic viabrielle brielle
musikkelsker
8371 f02d
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
musikkelsker
4532 77ce
musikkelsker
musikkelsker
0111 0eb5
Reposted fromtobuildahome tobuildahome viajustmess justmess
musikkelsker
5997 04a6 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viawrajt wrajt
musikkelsker
3213 6437
Reposted fromcalifornia-love california-love viajustmess justmess
musikkelsker
Nigdy na nikogo nie czekajcie, szkoda czasu, szkoda życia.
— Komentarz pod piosenką "I'll be waiting" Lenny Kravitz
Reposted fromnivea nivea viajustmess justmess
musikkelsker
To nie tak, że jesteś złym człowiekiem. Robisz tylko złe rzeczy, bo jesteś smutny. Każdy kto jest smutny robi złe rzeczy, bo chcę się odpłacić za swoje cierpienie.
— ***
Reposted fromriseme riseme viaaneth aneth
musikkelsker
Najtrudniej uleczyć się z miłości, która przyszła nagle
— Jean de La Bruyere
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viacytaty cytaty
musikkelsker
Nawet nie chce mi się ubrać. Nie mogę sobie wyobrazić, że w ogóle będzie jakiś dalszy ciąg. Nie wiem co z sobą zrobię. Zdaje mi się, że tak już zostanę w łóżku i będę spać, spać, spać.
— Agnieszka Osiecka

July 27 2014

musikkelsker
6663 dd97
Reposted fromdailylife dailylife
musikkelsker
Lubimy towarzystwo, ale nie możemy znieść ludzi cały czas koło siebie. Więc gdzieś się gubimy, potem wracamy i znów znikamy w diabły.
— Jon Krakauer, Wszystko za życie
Reposted fromkropki kropki viatakeachance takeachance
musikkelsker
6564 3c57 500
Reposted fromothershe othershe viaPorcelanowa Porcelanowa
musikkelsker
musikkelsker
5033 c3ea
Reposted fromretaliate retaliate viacouples couples
0407 176e
musikkelsker
musikkelsker
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl